Valamon kansanopistossa…

… opetan kesällä 2012 kaksi kurssia:

KULTTUURI JA LUOVUUS
25.–30.6.2012

Kulttuuri ja taiteet ymmärretään nykyään turhan usein ”kermana kakun päällä”, korkealentoisena harrastuksena, johon syvennytään vasta elämän kiireiden salliessa. Taiteilla on kuitenkin ratkaiseva ja perustava merkityksensä elämäntuntemusten syventämisessä. Kurssin johtoajatuksena on yhteisesti jakaa ja synnyttää esteettisiä kokemuksia, joista keskusteleminen avaa polkuja meitä ympäröivän kulttuurin (ja kulttuurihistorian) ymmärtämiseen. Opetusmetodeina käytetään luentojen ja keskustelujen lisäksi elokuvia ja runoja, musiikkia ja kevyitä draamallisia harjoitteita. Mitään ennakkotietoja tai -taitoja ei vaadita; silkka innostus elävää kulttuuria kohtaan riittää! Opettajana on filosofi, FT Heikki A. Kovalainen.

AJATTELUN TAITO
8.–13.7.2012

Korketasoista ajattelua, tieteellistä tai filosofista, usein mystifioidaan turhaan, vaikka kyky ja oikeus syväluotaavaan ajatteluun kuuluu jokaiselle ihmiselle. Suuret filosofit esittävät useimmiten vain ajatuksensa puhumatta lainkaan siitä, mistä ajatukset ovat kummunneet. Ajattelun vaikeutta ja haastavuutta kunnioittaen kurssilla pyritään osallistujien kesken virittelemään ajattelun taitoa. Esimerkkejä ammennetaan niin taiteista kuin sanomalehdistä, tieteistä ja arkielämästä. Luentojen ja keskustelun keinoin kurssilla pyritään avartamaan osallistujien ajatteluhorisonttia erilaisiin elämäntilanteisiin sopivaksi. Mitään ennakkotietoja ei vaadita, ja opettajana toimii filosofi, FT Heikki A. Kovalainen.

Kursseille voi ilmoittautua Valamon kansanopiston sivuilla
tai opiston puhelinnumerossa 017 5701 810 (ma–pe klo 9–16).

Kieślowski et al!

Opetan Valamon kansanopistossa vuonna 2013 taas kaksi kurssia,
nyt tyystin uutena lisäyksenä myös helmikuussa pidettävän elokuvakurssin!

AJATTELU JA TAIDE
29.7.–4.8.2013

Taiteella ja ajattelulla on paljon yhteistä: molemmissa haastetaan totunnaisia käsityksiä ja luodaan uusia. Molemmille on ominaista herkkyys ympäristön nyansseille ja kauneudelle. Ajattelun taitoa voidaankin viritellä ajattelemalla taideteoksia: niistä syntyviä erilaisia tulkintoja, eri taiteiden välisiä yhteyksiä sekä pintaa syvemmältä kumpuavia teemoja. Kurssilla luodaan puitteet virittyneelle taiteen kokemiselle, mikä avartaa edelleen osallistujien ajatteluhorisonttia. Näin korostuu kulttuurin merkitys elämän ymmärtämiselle ja erilaisten elämäntilanteiden kohtaamiselle. Opetusmetodeina käytetään luentojen ja keskustelujen lisäksi elokuvia, musiikkia ja runoja. Mitään ennakkotietoja ei vaadita, ja opettajana toimii filosofi, FT Heikki A. Kovalainen. Hinta alk. 265 €.

Krzysztof Kieślowskin elämä ja elokuvat
8.2.–10.2.2013

Puolalaissyntyinen ja kasvatukseltaan katolilainen Krzysztof Kieślowski (1941–1996) kuuluu 1900-luvun merkittävimpiin elokuvaohjaajiin. Hänen elokuvansa, kuten Veronikan kaksoiselämä ja Kolme väriä: Sininenansaitsevat paikkansa niin taide-elokuvan historiassa kuin suuren yleisön sydämissä. Kurssilla katsotaan mestariohjaajan kaksi lyhyttä ja kaksi pitkää elokuvaa sekä syvennytään elokuvien teemoihin alustavilla luennoilla ja keskusteluissa. Opettajana toimii filosofi, FT Heikki A. Kovalainen. Hinta alk. 135 €.