TEXTS

.. ennen joulukuuta 2010 ..

.. toimin Tampereen yliopistossa filosofian tutkijana ja tuntiopettajana, ja väittelin 2010 minuuden ja maailman yhteydestä Ralph Waldo Emersonin (1803–1882) filosofiassa.

Emerson oli amerikkalaisen kulttuurin tiennäyttäjä, alkuvoimainen esseisti-runoilija-filosofi ja ekologisen ajattelun edelläkävijä. Väitöskirjani tulkitsee hänen ajatteluaan kattavasti:

http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=20899

Lukijaystävällisempi eli lyhyempi yleisesitys
Emersonista filosofina löytyy LOGOS-ensyklopediasta:

http://filosofia.fi/node/2895

* *

Aiemmin olen julkaissut suomeksi teoksen Emerson ja filosofia sekä toimittanut kokoomateoksen Mitä on filosofia? (yhdessä Henrik Rydenfeltin kanssa):

http://www.bookplus.fi/kirjat/kovalainen,_heikki_a./emerson_ja_filosofia-4235800

http://www.gaudeamus.fi/verkkokirjakauppa/filosofia/rydenfelt-mita-on-filosofia/

Tuoreimpien kirjoitusteni aiheita ovat olleet Robert Musilin Mies vailla ominaisuuksia -romaani, Stanley Cavellin arkikielen filosofia sekä Kuhmon kamarimusiikki (ks. Julkaisut).

Publications (incl. some PDFs)

For convenience, the articles are listed in reverse order,
and many of the texts were written originally in Finnish –
Please quote only with adequate references!

Peer-reviewed scientific articles

Journal article (refereed), original research

 1. “Sokkeloinen silkkitehdas, ihmisetön luonto: Todellisuusvetoisen dokumenttielokuvan kaksi tietä” [Silk Factory Mazes, Natures Devoid of Men: The Two Paths of Reality-Grounded Documentary Films], niin & näin, 2, 2013, pp. 43–48. PDF
 2. “Kävelevän filosofian ensiaskelia: H. D. Thoreau ja vaeltelemisen ylistys” [First Steps in Philosophy of Walking: H. D. Thoreau in Praise of Sauntering], niin & näin, 2, 2011, pp. 47–53. PDF
 3. “Emersonian Moral Perfectionism: An Alternative Ethics – But in What Sense?, European Journal of Pragmatism and American Philosophy, 2(2), 2010, pp. 54–71. PDF
 4. (co-authored with Sami Pihlström, 50 % by myself): ”Emerson, James ja elävä usko” [Emerson, James, and Living Faith], in Usko [Faith], Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, The Philosophical Society of Finland, 2009, pp. 297–307. PDF
 5. ”Outo ihmisyys – Stanley Cavellin haastattelu” [A Strange Humanity – An Interview with Stanley Cavell], niin & näin, 4, 2008, pp. 8–15. PDF
 6. ”Emersonin filosofinen voima” [Emerson’s Philosophical Potential], niin & näin, 2, 2008, pp. 26–31. PDF
 7. ”Ralph Waldo Emerson, filosofi” [Ralph Waldo Emerson, the Philosopher], niin & näin, 3, 2007, pp. 81–87.
 8. ”Emerson, Ralph Waldo”, Logos-ensyklopedia. Eds. Syrjämäki, Sami, Kannisto, Toni & Järvilehto, Lauri. Eurooppalaisen filosofian seura ry.  <http://filosofia.fi/node/2895> (31.10.2007) PDF
 9. ”Emerson ja kulttuurin merkitykset” [Emerson and the Senses of Culture], Ajatus, Vol. 64, The Philosophical Society of Finland, Helsinki, 2007, pp. 89–112. PDF

Review article, Literature review, Systematic review

 1. ”Suomalaisen elämänfilosofian uusia haasteita” [Novel Challenges for Finnish Philosophy of Life, a book review of Pihlström, Sami: Elämän ongelma – filosofian eettinen ydin (The Problem of Life: The Ethical Core of Philosophy), 2010], Tiede & Edistys, pp. 156–160. PDF
 2. “The New Morning: Emerson in the Twenty-First Century” (a book review), Transactions of the Charles PP. Peirce Society, Fall 2010 46(4), pp. 650–655. PDF
 3. “Emerson and Self-Culture” (a book review of John T. Lysaker’s Emerson and Self-Culture), Transactions of the Charles PP. Peirce Society, 44(3), Summer 2008, pp. 534–540. PDF
 4. ”Miten elämä on ja ei ole ongelma” [How Life is and is not a Problem, a book review of Pihlström, Sami: Pragmatic Moral Realism: A Transcendental Defense, 2005], niin & näin, 2, 2007, pp. 125–127.
 5. ”Totuuden riippuvuus kävelemisestä järven ympäri” [Dependence of the Truth on a Walk around the Lake, a book review of Emerson, Ralph Waldo: Luonto (Nature), transl. Antti Immonen, 2002], niin & näin, 4, 2003, pp. 124–127.

Book section, chapters in research books

 1. “Perfectionism Rudimentary and Religious: Traces of Karelia, Ideas of America”, Stanley Cavell and the Thought of Other Cultures, eds. Naoko Saito and Paul Standish, Indiana University Press, Bloomington, forthcoming.
 2. “Emersonian Self-Culture and Individual Growth: The American Appropriation of Bildung”, in Theories of Bildung and Growth, eds. Pauli Siljander, Ari Kivelä, & Ari Sutinen, Sense Publishers, Rotterdam, 2012, pp. 183–197. PDF
 3. (co-authored with Douglas R. Anderson, 80 % by myself): “Majesty of Truth and the Moral Sentiment: Emerson’s and Peirce’s Ethico-Ontological Realism”, in Realism – Mere homonymy or common commitment(s)?, eds. Westphal, Kennth & Pihlström, Sami, forthcoming.
 4. ”Stanley Cavellin tavallisen kielen filosofian ylitys” [Stanley Cavell’s Overcoming of Ordinary Language Philosophy], in Tavallisen kielen filosofia [Ordinary Language Philosophy], Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki, 2013, pp. 148–162. PDF
 5. ”Esseistisen romaanin moraalifilosofia: Musil, Emerson ja Nietzsche toisenlaisina eetikkoina” [Moral Philosophy in Novel Form: Musil, Emerson, and Nietzsche and the Other Ethics], in Kirjallisuus ja filosofia [Literature and Philosophy], eds. Antti Salminen, Jukka Mikkonen, & Joose Järvenkylä, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 2012, pp. 135–149. PDF
 6. ”Filosofia ja elämä” [Philosophy and Life], in Mitä on filosofia? [What is Philosophy?], 2010, pp. 189–200. PDF
 7. ”Maailman tunteminen ja minuuden etsintä” [Knowledge of the World and the Search for the Self], in Maailma [World], eds. Jussi Kotkavirta, Olli-Pekka Moisio, Sami Pihlström & Henna Seinälä, SoPhi, Jyväskylä, 2011, pp. 110–118.

Non-refereed scientific articles

 1. ”Miksi elämänfilosofia(lla) ei elä” [Why Philosophy of Life Brings no Living], Paatos, 2, 2007, pp. 3–9.

Scientific books (monographs)

Book

 1. Self as World – The New Emerson. Acta Universitatis Tamperensis 1568. Tampere University Press, Tampere, 2010.
 2. Emerson ja filosofia – Ralph Waldo Emersonin filosofian ääriviivoja [Emerson and Philosophy – Sketches on the Philosophy of Emerson]. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki, 2007.

Edited book, conference proceedings or special issue of a journal

 1.  (co-edited with Henrik Rydenfelt): Mitä on filosofia? [What is Philosophy?] Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki, 2010.
 2. Emerson-teemapaketti [A Thematic Issue on R. W. Emerson], niin & näin, 2, 2008.

Publications intended for the general public, linked to the applicant’s research

 1. ”Reunahuomautuksia kamarimusiikista” [Reflections on Chamber Music], Nuori Voima, 2–3, 2013, pp 91–93. PDF
 2. ”Jumala musiikissa” [God in Music], Iltasoitto/Serenade (the festival journal of the Kuhmo Chamber Music Festival), pp. 18–19.
 3. ”Kamarimusiikin eturintamassa” [On the Vanguard of Chamber Music], niin & näin, 4, 2011, pp. 112–113. PDF
 4. ”Idän ja lännen risteyskohdassa: Weimarin ortodoksinen kirkko ja Maria Pavlovna” [Crossroads of East and West: The Orthodox Church in Weimar and Maria Pavlovna], Aamun koitto, August 2011, pp. 6–7.
 5. ”Amerikan oma luontoääni” [The American Voice of Nature], Helsingin sanomat, 31.5.2003.

Theses

Doctoral dissertation (monograph)

 1. Self as World – The New Emerson. [The Doctoral Dissertation.] Acta Universitatis Tamperensis 1568. Tampere University Press, Tampere, 2010.

Master’s thesis

 1. Kovalainen, Heikki A. (2004): Siteettömyys. Emersonilaisesta perfektionismista ja pragmatismista kohti Ralph Waldo Emersonin filosofian ymmärrystä. [Disengagement: From Emersonian Perfectionism and Pragmatism Towards an Understanding of Ralph Waldo Emerson’s Philosophy]. Master’s Thesis in Theoretical Philosophy. University of Helsinki.

Manuscripts to be submitted for publicatio

 • “Love for Emerson – Surprising Discovery and Platonic Ascent.”
 • “Emerson’s Gay Science: Reflective Comparisons between the American Essayist and Friedrich Nietzsche.”